Apie konferenciją

Konferenciją organizuoja Europos nuotolinio ir e-mokymosi tinklas (EDEN), UNESCO Informacinių technologijų ir mokslo institutas (UNESCO IITE), Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Švietimo ir moklso ministerija.

Konferencijos tikslas – aptarti atviro profesinio bendradarbiavimo iššūkius aukštajame moksle, suaugusiųjų švietime, profesiniame rengime ir bendrajame ugdyme.

Šia konferencija siekiama kurti sinergiją tarp nacionalinių, regioninių ir Europos Sąjungos iniciatyvų (Mokymosi visą gyvenimą programos, Suaugusiųjų švietimo platformos EPALE, Erasmus+ programos), profesinių asociacijų, švietimo ir verslo partnerysčių.

Konferencijos temos:

  • Atvirasis švietimas: kryptys, ištekliai, praktika ir iššūkiai
  • Technologijomis grindžiamas bendradarbiavimas ir mokymasis tinkluose
  • Bendradarbiavimas kuriant naujoves
  • Atviras mokymasis asmeniniam, profesiniam ir visuomeniniam tobulėjimui
  • Tęstinio mokymosi perspektyvos
  • Lankstus ir atviras nuotolinis mokymas
  • Nuotolinio mokymo iššūkiai besimokančiajam

Konferencijos vieta: V. Punvinskio g. 23 Kaunas, Lietuva (VDU Daugiafunkcinio mokslo ir studijų centras)

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.