Agne

Agnė Rapalaitė

Projektų vadovė Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijoje (agne.rapalaite@gmail.com)

Daugiau nei 8 metus A. Rapalaitė dirba kaip mokymų vadovė ir projektų koordinatorė su jaunais žmonėmis bei jaunimo ar bendruomenių darbuotojais, mokytojais taikydama inovatyvius skaitmeninius įrankius, ieškodama naujų dalyvavimo bei pripažinimo formų. Vienas iš jų – atviri skaitmeniniai ženkliukai.

 

Pranešimas: Pasiekimų pripažinimas naudojant Atvirų skaitmeninių ženkliukų standartą. Patirtis su UNESCO asocijuotomis mokyklomis

Atviri skaitmeniniai ženkliukai – pasaulinė švietimo naujovė – yra vizualūs mokymosi rezultatų ir pasiekimų (pažyminčių įgytus įgūdžius, žinias, pasikeitusius požiūrius ar elgesį) sertifikatai. Seminaro metu dalyviai praktiškai išbandys kaip Atviri skaitmeniniai ženkliukai gali būti naudojami kaip savanoriško darbo pripažinimo ir motyvavimo įrankis neformaliojo švietimo veiklose.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.