Volungeviciene copy

Airina Volungevičienė

Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN) prezidentė; Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų instituto direktorė (airina.volungeviciene@vdu.lt)

Mokymas(-is) sukuria prielaidas įvertinti priimto sprendimo pasekmes ir sudaro galimybes keisti sprendimą, kol jos nepatirtos realiame gyvenime. Mano didžiausias rūpestis – sukurti tokias mokymosi veiklas ir parengti tokius mokymosi scenarijus, kurios sukurtų prielaidas priimti tinkamus sprendimus. Atviras profesinis bendradarbiavimas tam labai praverstų.

Daug nuveikta skatinant tarp-sektorinį bendradarbiavimą, mokytojų ir dėstytojų profesinį bendradarbiavimą ir LieDM asociacijoje, ir EDEN organizacijoje, taip pat įgyvendinant įvairius Erasmus+ programos projektus bei kitas ES iniciatyvas. Mūsų komanda nuoširdžiai stengėsi šia konferencija sukurti dar vieną progą kartu siekti tokio bendradarbiavimo.

 

Pranešimas plenarinėje sesijoje: Atvirojo neformaliojo mokymosi pripažinimo iššūkiai švietimo organizacijoms


Viešos ekspertų ir politikos formuotojų diskusijos dalyvis

Ekspertai ir politikos formuotojai kartu dalyvaujant įvairiems socialiniams dalininkams ir sprendimų priėmėjams viešoje ekspertų diskusijoje aptars atvirąjį švietimą Europoje ir pasaulyje bei visų švietimo lygmenų bendradarbiavimo svarbą skatinant naujoves ir darnią plėtrą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.