Asta Junevičienė

Asta Junevičienė

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė (asta.juneviciene@unesco.lt)

Asta Junevičienė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generaline sekretore dirba nuo 2002 m. Prieš tai ji dirbo Societé de Développement International Desjardins atstovybėje Lietuvoje ir Lietuvos banke. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veikla apima pagrindinių UNESCO veiklos sričių – švietimo, mokslo, kultūros, informacijos ir komunikacijos ir su jomis susijusių konvencijų, rekomendacijų, programų bei projektų sklaidą Lietuvoje, aktyviai bendradarbiaujant su valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savo sričių specialistais.

Asta yra Vilniaus Roman Gary klubo nare, po penkerių Egipto Arabų Respublikoje praleistų metų aktyviai domisi Egiptologija.

 

Viešos ekspertų ir politikos formuotojų diskusijos dalyvis

Ekspertai ir politikos formuotojai kartu dalyvaujant įvairiems socialiniams dalininkams ir sprendimų priėmėjams viešoje ekspertų diskusijoje aptars atvirąjį švietimą Europoje ir pasaulyje bei visų švietimo lygmenų bendradarbiavimo svarbą skatinant naujoves ir darnią plėtrą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.