a.girgiene

Aušra Giedrienė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų švietimo ir mokslo skyriaus vadovė (ausra.giedriene@chamber.lt)

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė. Aktyviai dalyvauja nacionalinėse komisijose ir darbo grupėse dėl profesinio rengimo procesų tobulinimo. Rengia ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius Europos Komisijos projektus, skirtus profesinio rengimo kokybės gerinimui (pameistrystė, neformalaus mokymosi pripažinimas, kokybės užtikrinimo instrumentai, profesinis informavimas ir konsultavimas). Kauno regione derina neformalių mokymo programų atitiktį darbo rinkos poreikiams.

  • ECVET nacionalinė ekspertė (2014-2016).
  • Centrinio profesinio mokymo komiteto pirmininko pavaduotoja.
  • Mokymų (švietimo ir profesinio rengimo) komiteto narė prie Europos smulkaus, vidutinio verslo ir amatų asociacijos.

 

Pranešimas profesinio mokymo ir konsultavimo įmonių sesijoje: Kauno verslo įmonių kompetencijų ir kvalifikacijų poreikiai, susiję su pramonės ir verslo skaitmenizacija

Pranešimas pristatys Kauno verslo įmonių poreikius darbuotojų kvalifikacijoms /kompetencijoms.  Pramonės ir verslo skaitmenizacija keičia Lietuvos darbo rinką jau dabar. Kurie sektoriai pajus didžiausius pokyčius?

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.