Komitetai

Konferencijos pirmininkas – doc. dr. Airina Volungevičienė, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Konferencijos vicepirmininkai:

 • Svetlana Knyazeva, UNESCO IITE, Rusijos Federacija
 • dr. Giedrius Viliūnas, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • prof. dr. Ineta Dabašinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Tarptautinis mokslinis komitetas

Pirmininkas – prof. dr. Ineta Dabašinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Vicepirmininkas – Sandra Kuchina Softic, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, SRCE – Zagrebo universitetas, Kroatija

Nariai:

 • prof. dr. Wim Van Petegem, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Leveno universitetas, Belgija
 • Tatiana Murovana, UNESCO IITE, Rusijos Federacija
 • prof. dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • prof. dr. Alan Tait, Atvirasis universitetas, Didžioji Britanija
 • dr. András  Szûcs, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Vengrija
 • Lisa Marie Blaschke, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Oldenburgo universitetas, Vokietija
 • dr. Alan Bruce, Universalios mokymosi sistemas, Airija; Nacionalinis Čanghua edukologijos universitetas, Taivanas
 • dr. Ebba Ossiannilsson, Nuotolinio Švedijos mokymo asociacija, Švedija
 • Loreta Žadeikaitė, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • Giedrius Vaidelis, Švietimo plėtotės centras, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • Vilma Bačkiūtė, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • doc. dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • prof. dr. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • dr. Elena Trepulė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • dr. Estela Daukšienė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva
Mokyklų/bendrojo ugdymo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – dr. Alan Bruce, Universalios mokymosi sistemas, Airija; Nacionalinis Čanghua edukologijos universitetas, Taivanas

Vicepirmininkas – doc. dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Nariai:

 • prof.  dr. Elsebeth Korsgaard Sorensen, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Aalborgo universitetas, Danija
 • dr. Estela Daukšienė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva
 • dr. Sofoklis A. Sotiriou, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Ellinogermaniki Agogi S.A., Graikija
 • Vaino Brazdeikis, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • Loreta Graželienė,  Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, LieDM asociacija, Lietuva
 • Irma Kačinauskienė, Prienų “Žiburio” gimnazija, LieDM asociacija, Lietuva
 • Edita Svidinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, LieDM asociacija, Lietuva
Aukštojo mokslo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – prof. dr. Wim Van Petegem, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Leveno universitetas, Belgija

Vicepirmininkas – prof. dr. Margarita Teresevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Nariai:

 • prof. dr. Alan Tait, Atvirasis universitetas, Didžioji Britanija
 • dr. Ebba Ossiannilsson, Nuotolinio Švedijos mokymo asociacija, Švedija
 • Sandra Kuchina Softic, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, SRCE – Zagrebo universitetas, Kroatija
 • Antanas Levickas, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • Daina Vipartienė, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuva
 • doc. dr. Dalia Baziukė, Klaipėdos universitetas, LieDM asociacija, Lietuva
 • Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegija, LieDM asociacija, Lietuva
Profesinio mokymo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – Lisa Marie Blaschke, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Oldenburgo universitetas, Vokietija

Vicepirmininkas – prof. dr. Genutė Gedvilienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Nariai:

 • doc. Fabio Nascimbeni, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Rioja universitetas, Ispanija
 • doc.dr. Vidmantas Tūtlys, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva 
 • Dangiras Kačinskas, Kėdainių profesinio rengimo centras, LieDM asociacija, Lietuva
 • Rita Misiulienė, Šiaulių profesinio rengimo centras, LieDM asociacija, Lietuva
 • Laimutė Ratkevičienė, Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, LieDM asociacija, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo sektoriaus mokslinis komitetas

Pirmininkas – dr. András Szûcs, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Vengrija

Vicepirmininkas – dr. Elena Trepulė, Vytauto Didžiojo universitetas; Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma – EPALE, Lietuva

Nariai:

 • Daiva Malinauskienė, Soros International House, LieDM asociacija, Lietuva
 • Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondas, Lietuva
 • Vida Drąsutė, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva
 • Lina Kankevičienė, Alytaus kolegija, LieDM asociacija, Lietuva
 • Ona Sturonienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, LieDM asociacija, Lietuva
 • Giedrė Tamoliūnė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Organizacinis komitetas

Pirmininkas – Danutė Pranckutė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Vicepirmininkai:

 • Kriszta Mihályi, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Vengrija
 • Vida Žvinienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Nariai:

 • Zoltán Fekete, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas, Vengrija
 • Saulius Kuzminskis, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Indrė Klanauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Marius Šadauskas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.