Daiva Malinauskienė

Daiva Malinauskienė

Soros International House direktorė (daiva@sih.lt)

Daiva Malinauskienė dirba Soros International House direktore nuo 1996 metų. Ji yra baigusi VDU Edukologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakultetus. Be to, ji studijavo JAV SIT ( School for International Training), kur įgijo tarptautinį kalbų mokymo vadybos diplomą (IDLTM).  Prieš tai daugiau negu 10 metų Daiva dirbo Profesinio techninio mokymo komitete ir Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijoje profesinio rengimo srityje. Tarp kitos veiklos nuo 2001 metų jai teko koordinuoti ir vadovauti daugybei tarptautinių švietimo ir kultūros projektų kalbų mokymo, suaugusiųjų švietimo, migrantų ir senjorų integracijos, aktyvaus pilietiškumo skatinimo srityse. Daiva yra Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė ir Baltijos jūros valstybių NVO tinklo koordinatorė Lietuvai.

 

Pranešimas suaugusiųjų mokymosi sesijoje:  Anglų kalba ir IKT gebėjimai gyvenimui – geroji NordPlus projekto „Seniors Online“ patirtis

Šiuo Projektu siekėme stiprinti Šiaurės ir Baltijos šalių senjorų anglų kalbos ir IT įgūdžius, kurie padėtų įveikti sunkumus, kylančius dėl baimės naudoti svetimą kalbą ir naująsias IT, skatinome bendravimą tarp skirtingų kultūrų žmonių bei stengėmės sukurti tvirtą pagrindą senjorams naujai įgytų kompetencijų taikymui kasdienėse gyvenimo situacijose projektui pasibaigus.


 

Pranešimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje:  Ataskaita iš suaugusiųjų mokymosi sesijos

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.