Dz-Gaigaliene

Džiuginta Gaigalienė

Chemijos mokytoja Prienų Žiburio gimnazijoje (gdziuginta@inbox.lt)

11986 m baigė Prienų II vidurinę mokyklą, sustiprinto matematikos mokymo klasę. 1991 m įgijo chemijos ir biologijos specialybę Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 1991 m. dirba Prienų ,,Žiburio“ gimnazijoje chemijos mokytoja. Džiuginta daug dėmesio darbe skiria mokinių praktinei – tiriamajai veiklai. 2011 – 2013m. dirbo projekto koordinatore tarptautiniame COMENIUS  projekte ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai ir aplinka“. Šiuo metu dirba LieDM asociacijos koordinuojamame projekte ,,Open Discovery of STEM Laboratories (ODL)”.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijojeKaip kurti atviras skaitmenines pamokas?

Pranešime pristatoma virtualių pamokų kūrimo metodika, naudota ODL projekte, kuris grindžiamas  aktyviu mokymusi ir nuotolinių / virtualių STEM laboratorijų naudojimu.  Metodika apima keturias pagrindines naujoves. Pirma, mikro-MOOC naudojimas, siekiant paskatinti mokytojus kurti lanksčius individualizuotus mokymosi kelius ir didinti mokinių susidomėjimą ir aktyvesnį įsitraukimą. Antra, nuotolinių / virtualių laboratorijų įtraukimas, kaip didaktinis praktinio mokymosi instrumentas, siekiant skatinti mokinių vaizduotę bei aktyvesnį įsitraukimą į mokymosi procesą. Trečia, 5E ciklas (ENGAGE, EXPLORE, EXPLAIN, EXTEND, EVALUATE), siekiant ugdyti besimokančiųjų kritinį mąstymą ir padėti jiems išanalizuoti ir įvertinti jų mokymąsi. Ir, paskutinis – praktinių užduočių, vertinimo testų įtraukimas, kurie padėtų besimokančiajam kontroliuoti savo mokymosi procesą.

 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.