EditaT

Edita Trečiokienė

Švietimo mainų paramos fondo, projektų koordinatorė (edita.treciokiene@smpf.lt)

Edita Trečiokienė socialinių mokslų daktarė, kurios interesų sritys: nacionalinis ir tarptautinis suaugusiųjų švietimas; senjorų mokymas/sis; Dirba Švietimo mainų paramos fonde, kuruoja Europos komisijos ir Šiaurės ministrų tarybos dotuojamus projektus. 

 

Pranešimas suaugusiųjų mokymosi sesijoje:  Suaugusiųjų atvirasis mokymasis Europos projektuose

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.