DSC_2454-682x10241

Estela Daukšienė

LieDM asociacijos prezidentė (estela@liedm.net)

Estela Daukšienė yra Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos prezidentė nuo 2016 m. bei kontaktinis asmuo LieDM asociacijoje nuo jos įkūrimo organizuojant renginius, dalinantis patirtimi bei bendradarbiaujant nuotolinio mokymosi klausimais.

 Ji taip pat kuruoja atvirąsias studijas bei nuotolinių bakalauro studijų programą „Švietimas ir informacinės technologijos“ Vytauto Didžiojo universitete, Inovatyvių studijų institute, koordinuoja bei dalyvauja įvairuose projektuose, organizuoja tyrimus apie technologijų taikymą švietime.

Mokslinių interesų kryptys – virtualus mobilumas, atviri švietimo ištekliai, technologijų taikymas mokymuisi.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijojeIšmaniųjų telefonų naudojimas mokymuisi. Atraktyviau? Sudėtingiau? Neleistina?

Skirtingas požiūris į išmaniųjų įrenginių naudojimą pamokose priklauso tiek nuo mokyklos požiūrio, tiek nuo mokytojo gebėjimų jį panaudoti mokymosi procese, tiek nuo mokyklos bendruomenėje įsigalėjusių tradicijų. Pranešime pristatomos išmaniųjų tel. naudojimo galimybės organizuojant mokymosi procesą, kviečiama diskutuoti apie mokytojui reikiamus įgūdžius integruoti išmaniuosius įrenginius į mokymosi procesą ir jį valdyti.


Pranešimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje: Ataskaita iš bendrojo ugdymo sesijos

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.