Front Page

Konferencijos tikslas – aptarti atviro profesinio bendradarbiavimo iššūkius atvirajam mokymuisi 

Aukštajame moksle

Suaugusiųjų švietime

Bendrajame ugdyme

Profesiniame rengime

 

Konferencija siekiama sinergijos tarp nacionalinių, regioninių bei Europinių iniciatyvų ir programų, profesinių asociacijų, bei švietimo ir verslo partnerystės skatinimo atvirajam mokymuisi.

Konferencijos metu bus siekiama aptarti, kaip šios temos ir iššūkiai yra priimami bei gvildenami visuose švietimo lygmenyse:

  • Atvirasis švietimas: kryptys, ištekliai ir praktikos
  • Nuo atvirų švietimo išteklių link atvirų švietimo praktikų
  • Asmeninis, profesinis ir socialinis vystymasis naudojant atvirąjį mokymąsi
  • Mokytojų ir besimokančiųjų skaitmeninės kompetencijos
  • Mokomojo turinio pritaikymas atvirai klasei

Konferencija vyks V. Punvinskio g. 23 Kaunas, Lietuva (Daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras)

 Konferenciją organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinkas (EDEN)UNESCO Švietimo informacinių technologijų institutas (UNESCO IITE) ir Lietuvos Respublikos Šveitimo ir mokslo ministerija.

Organizatoriai

    

 

Partneriai

UPC

 

 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.