G.Gedvilienė

Genutė Gedvilienė

Vytauto Didžiojo universiteto, Edukologijos institutas, profesorė (genute.gedviliene@vdu.lt)

Genutė Gedvilienė yra Vytauto Didžiojo universiteto, Socialinių mokslų fakulteto, Edukologijos instituto profesorė. Ji yra  EDEN asociacija ir Liedem asociacija narė. Autorės mokslinių tyrimų dėmesys sutelkiamas į suaugusiųjų mokymąsi grupėmis, mokymo ir mokymosi paradigmą, įvairių institucinių lygmenų mokymąsi ir savianalizę, interaktyvių technologijų kūrimą; socialiniai ir kognityviniai gebėjimai, socialinė kompetencija, mokytojų rengimo poreikių tyrimai, mokymosi visą gyvenimą analizė. Yra parengusi apie 90 mokslinių publikacijų, dviejų monografijų su bendraautoriais ir dvi akademines studijas, du vadovėlius aukštojo mokslo studentams, daugybę metodinių priemonių ir mokomųjų knygų studentams, suaugusiems ir mokytojams-praktikams. Ji taip pat parengė apie 40 pranešimų nacionalinėms ir tarptautinėms konferencijoms. Autorė dalyvavo tarptautinėse Socrates (Grundtvig, Erasmus), ETF, PHARE, TEMPUS, IRL Švietimo ministerijos projektų veikloje.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.