G_tumosaite

Giedrė Tumosaitė

Ugdymo plėtotės centro, metodininkė (giedre.tumosaite@upc.smm.lt)

Giedrė 1995 m. yra įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikaciją, o 2014 m. LL2 projekto Švietimo lyderystės vadybos magistro kvalifikaciją. Nuo 2011 m. Ugdymo plėtotės centre dirba su įvairiais švietimo srities projektais, glaudžiai susijusiais su ugdymo inovacijomis, pvz., „MENTEP – Mentoring Technology Enhanced Teaching“, „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ ir pan.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijoje: Ar įsivertinimas yra veiksminga strategija mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti?

Aiškindamiesi ar ir kada įsivertinimas gali tapti veiksminga priemone mokytojų skaitmeninei kompetencijai tobulinti, savo pranešimą grindžiame preliminariais projekte MENTEP atlikto tyrimo rezultatais (technologijomis grįsto mokymo kompetencijai skirto internetinio įsivertinimo įrankio kūrimas ir išbandymas).

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.