g-vaidelis

Giedrius Vaidelis

Ugdymo plėtotės centro direktorius (Giedrius.Vaidelis@upc.smm.lt)

1998 m. Šiaulių universitete įgijo socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1993 m. pradėjo pedagoginę veiklą, dirbo pradinių klasių mokytoju, metodininku, mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Nuo 2004 m. -2009m. vadovavo Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriui Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo 2009 metų vadovauja Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centrui. Dalyvavo rengiant ir įgyvendinant Jaunimo verslumo skatinimo nacionalinę programą, Lietuvos neformaliojo švietimo, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijas, Nacionalinę IT diegimo strategiją.

Giedrius aktyviai dalyvauja įvairiose Europos darbo grupėse – Inkliuzinio ugdymo ekspertų grupėje, ES Ministerijų STEM atstovų darbo grupėje.

 

Viešos ekspertų ir politikos formuotojų diskusijos dalyvis

Ekspertai ir politikos formuotojai kartu dalyvaujant įvairiems socialiniams dalininkams ir sprendimų priėmėjams viešoje ekspertų diskusijoje aptars atvirąjį švietimą Europoje ir pasaulyje bei visų švietimo lygmenų bendradarbiavimo svarbą skatinant naujoves ir darnią plėtrą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.