Ienta_Dabasinskiene

Ineta Dabašinskienė

Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinių ryšių prorektorė, Lietuvių kalbos katedros profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro vadovė, Europos daugiakalbystės komisaro Daugiakalbystės reikalų aukšto lygio grupės ekspertė, Europos Komisijos 6-osios ir 7-osios Bendrosios programos ekspertė (ineta.dabasinskiene@vdu.lt)

 

Profesorė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose, Europos Komisijos ir kituose tarptautiniuose mokslo ir švietimo projektuose, yra daugelio jų koordinatorė, partnerė, ne kartą pelniusi tarptautinį pripažinimą už vykdytų projektų kokybę, aktualumą ir sklaidą. Prof. Dabašinskienės mokslinių interesų kryptys – psicholingvistika, sociolingvistika, taikomoji kalbotyra, gramatika; daugiakalbystė ir kalbos politika; sakytinė kalba, pragmatika ir pokalbio analizė.

 

Viešos ekspertų ir politikos formuotojų diskusijos dalyvis

Ekspertai ir politikos formuotojai kartu dalyvaujant įvairiems socialiniams dalininkams ir sprendimų priėmėjams viešoje ekspertų diskusijoje aptars atvirąjį švietimą Europoje ir pasaulyje bei visų švietimo lygmenų bendradarbiavimo svarbą skatinant naujoves ir darnią plėtrą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.