Foto_DSC_2799-2_Spalvota

Jūratė Ruzaitė

Profesorė Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedroje, Vytauto Didžiojo universite; Mokslo darbuotoja Vytauto Didžiojo universite Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės centre (jurate.ruzaite@vdu.lt)

Jūratė Ruzaitė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo projektuose, koordinuoja jungtinio laipsnio magistrantūros programą „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“. Taip pat yra ekspertė Lietuvos mokslo taryboje ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitete „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“. Mokslinių interesų kryptys – (multimodalioji) diskurso analizė, tekstynų lingvistika, sociolingvistika, kalba ir ideologija.

 

Pranešimas interaktyvioje sesijoje: Kurso „Kalba ir visuomenė“ parengimas atvirosioms studijoms Vytauto Didžiojo universitete

Atvirųjų studijų dėka nuotolinis kursas „Kalba ir visuomenė“ suteikia galimybę studentams iš skirtingų pasaulio šalių pasirengti tarptautinei magistro studijų programai. Pristatyme apžvelgsime tokio kurso ypatumus bei naujus sprendimus iššūkiams, kylantiems sparčiai besikeičiančiame studijų kontekste, kai studijų programos peržengia fizines šalių, universitetų ir auditorijų ribas. 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.