Laima_Dauksyte_Konceviciene

Laima Daukšytė-Koncevičienė

Laima 9 metus dirba Kauno Simono Daukanto progimnazijoje matematikos mokytoja. 2011 m.  įgijo matematikos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. 2013 m. buvo suteiktas vyresniojo mokytojo kvalifikacinis laipsnis. Laima yra matematikos vadovėlių ir užrašų 5, 6 klasei bendraautorė. Ugdymo procese taiko inovatyvius mokymo(si) metodus.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijojeIšmaniųjų telefonų naudojimas mokymuisi. Atraktyviau? Sudėtingiau? Neleistina?

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.