LKaminskienė

Lina Kaminskienė

Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto direktorė (lina.kaminskiene@vdu.lt)

Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos insrituto direktorė, mokslinės tyrimų kryptys: švietimo ir verslo partnerystė, lyderystė švietime, švietimo inovacijos, technologijomis grindžiamas mokymas(is), neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas.

 

Sekcija Bendrasis lavinimas: Sesijos Atviroji klasė moderatorė

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.