Liuda_Lileikienė

Liuda Lileikienė

Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos biologijos mokytoja (liuda.lileikiene@gmail.com)

Liuda yra baigusi Vilniaus universitetą gamtos mokslų fakultetą, pagal profesiją biologė, biologijos ir chemijos dėstytoja. Nuo 2012 m. dirba Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje biologijos mokytoja. Dominančios mokslo sritys: biotechnologijų pasiekimai, gamtamoksliniai tyrimai.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijojeKaip kurti atviras skaitmenines pamokas?

Pranešime pristatoma virtualių pamokų kūrimo metodika, naudota ODL projekte, kuris grindžiamas  aktyviu mokymusi ir nuotolinių / virtualių STEM laboratorijų naudojimu.  Metodika apima keturias pagrindines naujoves. Pirma, mikro-MOOC naudojimas, siekiant paskatinti mokytojus kurti lanksčius individualizuotus mokymosi kelius ir didinti mokinių susidomėjimą ir aktyvesnį įsitraukimą. Antra, nuotolinių / virtualių laboratorijų įtraukimas, kaip didaktinis praktinio mokymosi instrumentas, siekiant skatinti mokinių vaizduotę bei aktyvesnį įsitraukimą į mokymosi procesą. Trečia, 5E ciklas (ENGAGE, EXPLORE, EXPLAIN, EXTEND, EVALUATE), siekiant ugdyti besimokančiųjų kritinį mąstymą ir padėti jiems išanalizuoti ir įvertinti jų mokymąsi. Ir, paskutinis – praktinių užduočių, vertinimo testų įtraukimas, kurie padėtų besimokančiajam kontroliuoti savo mokymosi procesą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.