M-tereseviciene

Margarita Teresevičienė

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultto Edukologijos katedros profesorė (margarita.tereseviciene@vdu.lt)

Prof. Habil. Dr. Margaritos Teresevičienė Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos narė, Edukologijos katedros profesorė, jungtinio Edukologijos krypties  doktorantūros komiteto (VDU, KU, MRU, VU, Aveiro universitetas)  narė.  Vadovavo dešimčiai apgintų disertacijų suaugusiųjų mokymosi ir susijusia tematika. Tyrimų kryptys: suaugusiųjų mokymasis, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas, technologijomis grindžiamas mokymasis.  Yra Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos(LSŠA) narė, Lietuvos nuotolinio.

 

Pranešimas aukštojo mokslo sesijoje: Ar esame pasirengę pripažinti atvirąjį mokymąsi aukštajame moksle?

Bus apibendrinti būdai, kaip aukštojo mokslo institucijos šiuo metu pripažįsta atvirąjį nuotolinį mokymąsi. Remiantis šešių elementų modeliu (Witthaus at al.,2016) bus diskutuojama apie galimybes aukštosiose mokyklose pripažinti atvirojo neformaliojo nuotolinio mokymosi pasiekimus.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.