Direktorius-1

Paulius Čepas

VšĮ Kauno mechanikos mokykla direktorius, nacionalinis ECVET ekspertas (direktorius@kamemo.lm.lt)

 

Pranešimas profesinio mokymo ir konsultavimo įmonių sesijoje: Europos profesinio mokymo kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos ECVET diegimo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje iššūkiai ir galimybės   


Pranešimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje: Ataskaita iš profesinio mokymo ir konsultavimo įmonėse sesijos

 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.