Programos struktūra

2017 m. lapkričio 9 d.

10:00 – 11:00

Dalyvių registracija

11:00 – 13:00

Interaktyvios sesijos / kūrybinės dirbtuvės:

 • Aukštojo mokslo
 • Suaugusiųjų švietimo
 • Bendrojo lavinimo
 • Profesinio rengimo

13:00 – 14:00

Pietų petrauka

14:00 – 16:00

Konferencijos atidarymas

 • Panelė su ekspertais ir politikais

2017 m. lapkričio 10 d.

09:00 – 09:45

Dalyvių registracija

9:45 – 10:30

Sveikinimo žodis ir įžanga

10:45 – 12:45

Plenarinė sesija

 • Plenariniai pranešimai
 • Atvirojo bendradarbavimo sesijų programos pristatymas

13:00 – 14:30

Atvirojo profesinio bendradarbavimo sesijos (su kava bei užkandžiais)

 • Aukštojo mokslo
 • Suaugusiųjų švietimo
 • Bendrojo lavinimo
 • Profesinio rengimo

14:30 – 15:00

Petrauka bei informacijos pasidalijimas

15:00 – 16:30

Baigiamoji plenarinė sesija

 • Atvirojo profesionio bendradarbiavimo sesijų rezultatų pristatymas.
 • Santrauka ir ateities vizija.

16:30 – 18:00

Konferencijos uždarymas ir diskusijos neformalioje aplinkoje

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.