Programa

Lapkričio 9 d. Lapkričio 10 d.

Versija spausdinimui (PDF)

10:00 – 11:00 Dalyvių registracija
11:00 – 13:00 Interaktyviosios sesijos / kūrybinės dirbtuvės

Atverk mintis kitokiai mokymosi praktikai

(lietuvių kalba)

Sesijos dalyviai, naudodami įvairius grįžtamajam ryšiui gauti skirtus įrankius, susipažins su atviraisiais skaitmeniniais ištekliais mokymuisi, nagrinės IKT taikymo galimybes mokymuisi, mokinių pasiekimams vertinti, greitam grįžtamajam ryšiui gauti. Dalyviai bandys programuoti, tyrinės naudodami gamtos mokslo jutiklius ir inovatyvias laboratorijas, keliaus ir bendradarbiaus virtualioje realybėje, stebės 3D ir 4D mokymosi objektus, diskutuos apie jų pritaikymo galimybes ugdymui. Ateikite ir išbandykite, išeisite praturtėję!

Tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokyklų administracijų darbuotojai

Ugdymo plėtotės centras

 

Atvirosios studijos atvirai visuomenei

(anglų kalba)

Seminaro dalyviams bus pristatyta atvirųjų studijų ir atvirojo mokymosi idėja, mokomoji medžiaga, kaip rengti mokymosi turinį neformaliajam atvirajam mokymuisi nuotoliniu būdu, kaip taikyti skaitmeninius ženkliukus (digital badges) mokymosi pasiekimams pripažinti, kaip organizacijos turi pasirengti neformaliojo atvirojo mokymosi pripažinimui ir kokias galimybes atvirai mokytis ir pripažinti mokymosi rezultatus studijose ir įmonėse turi visuomenės nariai. Visi seminaro dalyviai drauge kurs ateities mokymosi viziją ir susipažins su atvirųjų studijų ir atvirojo mokymosi pasiūla Europoje ir Lietuvoje.

Tikslinė grupė: mokytojai, dėstytojai, administracijos atstovai aukštojo mokslo, profesinio ir suaugusiųjų organizacijose, konsultantai dirbantys kompanijose, taip pat visi visuomenės nariai.

Vytauto Didžiojo universitetas, ReOPEN projektas

 

„EPALE“ – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

(lietuvių kalba)

Seminaro metu susipažinsime su Europos Komisijos administruojamo, visomis Europos kalbomis veikiančio portalo „Epale“ turiniu lietuvių kalba, teikiamomis galimybėmis suaugusiųjų švietėjų profesiniam tobulėjimui, bendradarbiavimui ir komunikavimui. Dalyviams bus įteikti Švietimo mainų paramos fondo pažymėjimai (prašoma užsiregistruoti portale „Epale“), bloknotai su portalo simbolika.

Tikslinė grupė: Suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų mokytojai, mokymų organizatoriai, bibliotekų darbuotojai, vietos bendruomenių ir veiklos grupių vadovai ir pan.

„EPALE“ – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos ekspertai

 

Pasiekimų pripažinimas naudojant Atvirų skaitmeninių ženkliukų standartą. Patirtis su UNESCO asocijuotomis mokyklomis

(lietuvių kalba)

Seminare pristatoma projekto „Atvirų skaitmeninių ženkliukų standarto integravimas į ASPnet mokyklas Lietuvoje“ patirtis ir rezultatai. Projektas skirtas motyvuoti mokyklas tapti aktyvesniais UNESCO ASPnet tinklo bendruomenės nariais, aktyviau integruoti atvirus skaitmeninius ženkliukus, padedančius sistemingai planuoti studentų mokymąsi, stebėti pažangą, vertinti ir pripažinti mokymąsi bei pasiekimus.

Tikslinė grupė: mokytojai, švietimo strategai, jaunimo darbuotojai, NVO atstovai, verslo atstovai

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija,
Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija

 

14:00 – 16:00

Konferencijos atidarymas. Švietimo atvėrimas įvertinant kokybę, pasiekiamumą ir lankstumą (anglų kalba) 
Moderatorė – Sandra Kucina Softic

Plenarinės sesijos transliaciją vykdo ir įrašus rengia Vytauto Didžiojo universitetas ir Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN).

Sveikinimo žodis Ineta Dabašinskienė
Vytauto Didžiojo universitas
Sveikinimo žodis Airina Volungevičienė
Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
Sveikinimo žodis Asta Junevičienė
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Sveikinimo žodis Estela Daukšienė
Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija

Švietimo transformacija atvirumo ir lankstumo amžiuje

Gard Titlestad Tarptautinė nuotolinio švietimo taryba (ICDE)

Ateities švietimo vizijos: kompleksinis požiūris

Mark Brown
Dublino universitetas, EDEN

Nuo atvirų švietimo išteklių iki atvirų švietimo praktikų 

Svetlana Knyazeva UNESCO IITE

Vieša ekspertų diskusija
Moderatorė – Sandra Kucina Softic

Diskusijos nariai: Kviestiniai ekspertai:
Gard Titlestad

Tarptautinė nuotolinio švietimo taryba (ICDE)

Wim Van Petegem  Leveno katalikiškas universitetas, EDEN 
Svetlana Knyazeva UNESCO informacinių technologijų švietime institutas Lisa Marie Blaschke Oldenburgo universitetas, EDEN
Yves Punie Europos Komisija – JRC GD – Inovacijų ir ekonomikos augimo direktoratas Mark Brown Dublino universitetas, EDEN
Airina Volungevičienė Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN) Josep M. Duart Katalonijos atvirasis universitetas, EDEN
Asta Junevičienė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija Ebba Ossiannilsson Švedijos nuotolinio mokymo(si) asociacija, EDEN
Giedrius Vaidelis Ugdymo plėtotės centras Diana Andone Timišoaros politechnikos universitetas, EDEN
Ineta Dabašinskienė Vytauto Didžiojo universitas    

Vertinimo forma

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.