Programa

Lapkričio 9 d. Lapkričio 10 d.

Versija spausdinimui (PDF)

9:00 – 9:45 Registracija (kava, arbata)

9:45 – 10:30

 

Konferencijos atidarymas.  „Mokymosi atvėrimas“ (anglų kalba)
Moderatoriai: Mark Brown, Elena Trepulė
  Sveikinimo žodis Airina Volungevičienė Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
  Sveikinimo žodis Svetlana Knyazeva UNESCO IITE
  Sveikinimo žodis Vaino Brazdeikis
Švietimo ir mokslo ministerija
  Sveikinimo žodis Ineta Dabašinskienė
Vytauto Didžiojo universitetas
  Kodėl atvėrimą svarbu pradėti nuo bibliotekos?  Lina Bloveščiūnienė Vytauto Didžiojo universitetas

10:45 – 12:45

 

Plenarinė sesija.  Atvirasis profesinis bendradarbiavimas (anglų kalba)
Moderatoriai: Mark Brown, Elena Trepulė
Skaitmeniškai kompetetingi mokytojai atvirojo švietimo amžiuje Yves Punie Europos komisijos Jungtinių tyrimų centras / Inovacijų ir plėtros direktoratas
Džiaugsminga kelionė: situatyvinis atvirasis mokymasis besikeičiančiame pasaulyje Alan Bruce Universal Learning Systems, Airija, Nacionalinis Changhua švietimo universitetas, Taivanas
Nacionalinės IKT diegimo iniciatyvos siekiant švietimo atvirumo Vaino Brazdeikis
Švietimo ir mokslo ministerija
Atvirojo neformaliojo mokymosi pripažinimo iššūkiai švietimo organizacijoms Airina Volungevičienė
Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN)

13:00 – 14:30

Atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijos (su kava ir užkandžiais) 
Bendrojo ugdymo sesija. Kaip technologijos gali pagerinti mokymąsi mokykloje? “Open Discovery of STEM Laboratories (ODL)” Nr. 2015-1-ES01-KA201-016090 projekto sklaidos renginys (anglų ir lietuvių kalba)
Moderatorė – Lina Kaminskienė
  Ar mokytojai pasirengę keisti ugdymą, panaudodami technologijas? Alan Bruce Universal Learning Systems, Airija, Nacionalinis Changhua švietimo universitetas, Taivanas
  Medijų ir informacinio raštingumo proaktyvumas kaip tikslas ir priemonė Tatiana Murovana UNESCO IITE
  Nauji būdai kaip panaudoti Adobe Connect: virtualios klasės atvejis Yannick Le Garff MeetingOne, Prancūzija
  Kaip kurti atvirąsias pamokas panaudojant skaitmeninius išteklius?

Džiuginta Gaigalienė

Liuda Lileikienė

Ramunė Selickaitė

Vida Žvinienė

Prienų „Žiburio“ gimnazija
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
LieDM asociacija
  Ar savęs vertinimas yra efektyvi strategija plėtojant skaitmeninę mokytojų kompetenciją? Giedrė Tumosaitė Ugdymo plėtotės centras
  Išmaniųjų telefonų naudojimas mokymuisi. Atraktyviau? Sudėtingiau? Neleistina?

Estela Daukšienė

 

Laima Daukšytė-Koncevičienė

Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija

Kauno Simono Daukanto progimnazija

Aukštojo mokslo sesija. Aukštojo mokslo lankstumo įgyvendinimas per atvirąjį mokymąsi (anglų kalba)
Moderatorius – Wim Van Petegem
 

Atvirojo nuotolinio mokymosi kreditų pripažinimo ir perkeliamumo galimybės (pristatymas vk būdu)

Raimund Hudak  DHBW, Heilbronas
  Kokia būtų sėkminga aukštojo mokslo atvirojo mokymosi politika? Mark Brown
 Dublino universitetas
  Kaip mokymosi duomenų analizė (Learning analytics) gali pagerinti studijas?
Josep M. Duart
 Katalonijos atvirasis universitetas
  Kokių gebėjimų reikia atviruosius švietimo išteklius taikant aukštajam mokslui Judit Vidékiné Reményi
 Budapešto universitetas (BME)
  Ar esame pasirengę pripažinti atvirąjį mokymąsi aukštajame moksle?
Margarita Teresevičienė  Vytauto Didžiojo universitetas
Suaugusiųjų mokymosi sesija. Atvirasis mokymasis suaugusiems (anglų ir lietuvių kalbomis) 

Moderatorė – Sandra Kucina Softic

  Išmanesnis bendradarbiavimas Alastair Creelman Linnaeus universitetas
  Suaugusiųjų atvirasis mokymasis Europos projektuose Edita Trečiokienė Švietimo mainų paramos fondas
  Universiteto atvėrimas suaugusiųjų atvirajam mokymuisi Elena Trepulė Vytauto Didžiojo universitetas 
  Anglų kalba ir IKT gebėjimai gyvenimui – geroji NordPlus projekto „Seniors Online“ patirtis Daiva Malinauskienė Soros International House
Profesinio mokymo ir konsultavimo įmonėse sesija. Profesinis tobulėjimas skaitmeniniame amžiuje (anglų ir lietuvių kalbomis)
Moderatorė – Genutė Gedvilienė
  Tęstinis profesinis tobulėjimas darbdavių poreikiams tenkinti. Nuo teorijos praktikos link (pristatymas vk būdu) Lisa Marie Blaschke Oldenburgo universitetas, EDEN
  Kaip panaudoti atviruosius švietimo išteklius profesiniam tobulėjimui Ebba Ossiannilsson Švedijos nuotolinio mokymo(si) asociacija
  VOCAL projekto sprendimai mokymosi ir mokymo kaitai tarpkultūriniame, nuotoliniame ir aktyvaus mokymosi amžiuje (pristatymas vk būdu) Dénes Zarka  Budapešto technologijų ir ekonomikos universitetas
  Kauno verslo įmonių kompetencijų ir kvalifikacijų poreikiai, susiję su pramonės ir verslo skaitmenizacija Aušra Giedrienė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
  Ar profesinis mokymas pasirengs skaitmeniniam pramonės amžiui? Vytautas Petkūnas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
  Europos profesinio mokymo kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos ECVET diegimo Lietuvos profesinio rengimo sistemoje iššūkiai ir galimybės Paulius Čepas VšĮ Kauno mechanikos mokykla
14:30 – 15:00 Bendravimui ir stendiniams pranešimams skirtas laikas
15:00 – 17:00 

Baigiamoji plenarinė sesija. Atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijų rezultatų pristatymas (anglų kalba)
Moderatorė – Airina Volungevičienė

  Ataskaita iš bendrojo ugdymo sesijos Estela Daukšienė Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija
  Ataskaita iš aukštojo mokslo sesijos Nijolė Burkšaitienė Mykolo Romerio universitetas
  Ataskaita iš suaugusiųjų mokymosi sesijos Daiva Malinauskienė Soros International House
  Ataskaita iš profesinio mokymo ir konsultavimo įmonėse sesijos Paulius Čepas VšĮ Kauno mechanikos mokykla
  Kokią žinutę konferencija parengė Europos skaitmeninio švietimo politikai? Andras Szucs Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)
  Konferencijos apžvalga ir žvilgsnis į ateitį Wim Van Petegem KU Leuven, EDEN
17:00 Atvirasis profesinis bendradarbiavimas neformalioje aplinkoje

Vertinimo forma

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.