R-Selickaitė

Ramunė Selickaitė

Geografijos mokytoja metodininkė Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre (r.selickaite@gmail.com)

Ramunė yra baigusi Vilniaus Edukologijos Universitetą. 2003 metais pradėjo dirbti Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centre. Šioje mokykloje dirba iki šiol bei toliau moko gimnazistus geografijos paslapčių.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijojeKaip kurti atviras skaitmenines pamokas?

Pranešime pristatoma virtualių pamokų kūrimo metodika, naudota ODL projekte, kuris grindžiamas  aktyviu mokymusi ir nuotolinių / virtualių STEM laboratorijų naudojimu.  Metodika apima keturias pagrindines naujoves. Pirma, mikro-MOOC naudojimas, siekiant paskatinti mokytojus kurti lanksčius individualizuotus mokymosi kelius ir didinti mokinių susidomėjimą ir aktyvesnį įsitraukimą. Antra, nuotolinių / virtualių laboratorijų įtraukimas, kaip didaktinis praktinio mokymosi instrumentas, siekiant skatinti mokinių vaizduotę bei aktyvesnį įsitraukimą į mokymosi procesą. Trečia, 5E ciklas (ENGAGE, EXPLORE, EXPLAIN, EXTEND, EVALUATE), siekiant ugdyti besimokančiųjų kritinį mąstymą ir padėti jiems išanalizuoti ir įvertinti jų mokymąsi. Ir, paskutinis – praktinių užduočių, vertinimo testų įtraukimas, kurie padėtų besimokančiajam kontroliuoti savo mokymosi procesą.

 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.