Sesijų formatas

Konferencija bus organizuojama atvirųjų sesijų formatu:

 1. Atviro formato plenarinė sesija su įvadu į konferencijos temas ir tematinius bei tyrimo klausimus atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijoms
 2. Atviras profesinio bendradarbiavimo sesijas, kurios bus skirtos skirtingiems švietimo sektoriams (aukštajam mokslui, suaugusiųjų švietimui, bendrajam ugdymui ir profesiniam rengimui). Šių sesijų tikslas – bendradarbiauti siekiant bendrų sprendimų kylantiems iššūkiams, kurie vėliau bus pristatyti baigiamosios plenarinės sesijos diskusijose
  • Atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijų trukmė – 90 minučių.
  • Sesijų moderatoriai sieks aktyvinti dalyvius, teikti grįžtamąjį ryšį bei didins diskusijų ir bendradarbiavimo efektą, sukuriant interaktyvią aplinką.
  • Bendradarbiavimo sesijos dalyviams bus numatyta galimybė pasitelkti tarptautinių ekspertų konsultacijas  vaizdo skambučio formatu.
  • Kiekvienos sesijos metu darbą moderuos sesijos moderatoriai, o sesijos rezultatus baigiamojoje plenarinėje sesijoje pristatys sesijos ataskaitos rengėjai.

Atvirojo bendradarbavimo sesijoms galima teikti trumpus (ne daugiau, kaip 4 skaidrių) pristatytmus, skirtus atitinkamoms tematinėms sesijoms. Šie pristatymai turi būti atsiųsti konferencijos organizaciniam komitetui el.paštu po registracijos patvirtinimo. Jie bus paskelbti konferencijos svetainėje, pranešėjai galės pristatyti pranešimus sesijų metu.

Atvirojo profesinio bendradarbiavimo sesijų eiga:

 • Sesijos moderatorius pristato „iššūkius” ir klausimus aptartus konferencijos plenarinėje sesijoje.
 • Pranešėjams skiriamos 5-6 minutės (ne ilgiau!) pristatyti pagrindines pranešimo idėjas ir temas (ne daugiau, kaip 4 skaidrės), pabrėžti siūlomus sprendimus/ iškelti papildomus klausimus bei pateikti juos diskusijai sesijos metu mažose grupėse.
  • Po trumpųjų pranešimų, pranešėjai kartu su sesijų dalyviais pradeda darbą grupėse pranešėjo moderuojama tema, siekdami rasti praktinius bei strateginius atsakymus į pranešėjo keltus klausimus. Darbo grupių diskusijų rezultatai turi būti pateikti sesijos išvadose ir pristatyti baigiamojoje plenarinėje sesijoje.
  • Pranešėjai ir darbo grupės nariai padeda parengti ataskaitą sesijos ataskaitos rengėjui (angl. rapporteur).
  • Sesijos pabaigoje pranešėjai pristato diskusijų rezultatus, peržvelgia sesijos ataskaitą parengtą baigiamajai plenarinei sesijai.
  • Sesijos rezultatai bus pristatyti bendrame internetiniame dokumente, visiems sesijos dalyviams.

Vadovaujantis konferencijos pagrindine koncepcija – atviruoju profesiniu bendradarbiavimu, pilnai konferencijos pranešimų medžiagai yra keliami tokie reikalavimai:

 • Pranešimas turi būti pažymėtas pasirinkta kūrybinių bendrijų (creative commons) licencija (aiškiai nurodant informaciją pranešimo titulinėje skaidrėje)
 • Pranešimas turi būti patalpintas, bet kuriame atvirai prieigai skirtame repozitoriume (pvz. SlideShare)
 • Nuoroda į pranešimo medžiagą turi būti pateikta konferencijos organizatoriams el.paštu info@isi.vdu.lt

Konferencijos dalyviai gali kreiptis į konferencijos organizatorius dėl konsultacijos ar pagalbos dėl konferencijos pranešimo pateikimo.

Kiekvienos sesijos kambarys bus aprūpintas šia technine įranga: nešiojamuoju kompiuteriu (MS Office, Power Point), projektoriumi, bevieliu ryšiu, vaizdo skambučio galimybe (naudojant Adobe Connect arba Hangout įrankius). Kiekvienoje sesijoje bus po specialistą teikiantį techninę pagalbą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.