VBrazdeikis

Vaino Brazdeikis

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC) direktorius (vaino.brazdeikis@itc.smm.lt)

Vaino Brazdeikis – socialinių mokslų daktaras, šiuo metu  dirba ITC direktoriumi, turi sukaupęs pedagoginės praktikos (informatikos mokytojo, universiteto dėstytojo), Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo prezidentas. Jis dalyvavo rengiant bei įgyvendinant 2000 – 2016 nacionalines IKT diegimo švietime strategijas, keleto IT vadovėlių autorius, paskelbęs  daugiau nei 15 mokslinių straipsnių IT diegimo švietime tema. Buvo įsitraukęs į UNESCO IITE, EK komitetus ir ekspertų grupes, šiuo metu dalyvauja ET2020 darbo grupėje, EUN valdymo komitete.

 

Pranešimas plenarinėje sesijoje: Nacionalinės IKT diegimo iniciatyvos siekiant švietimo atvirumo

Pranešime aptarioms nacionalinės iniciatyvos, sudariusios sąlygas sukaupti įvairų skaitmeninį turinį mokyklose (portalas Emokykla,  kt.,), aprūpinti mokytojus technika bei suteikti jiems reikalingas kompetencijas. Taip pat pristatomos idėjos saugiam interneto tinklui mokykloms plėtoti, parama  mokykloms diegiant virtualias aplinkas, padedant personalui besirūpinančiam IKT diegimu Straipsnyje fiksuojamos ir kitų žinybų iniciatyvos, gerinančios švietimo atvirumą Lietuvoje 

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.