vida-zviniene

Vida Žvinienė

LieDM asociacijos administracijos vadovė (v.zviniene@liedm.net)

Vida Žvinienė yra kontaktinis asmuo su LieDM asociacijos institucijomis – narėmis nuo 2016 m. Ji atsakinga už įvairių asociacijos renginių organizavimą, konsultacijas naujoms institucijoms bei patirties sklaidą ir dalinimąsi tarp asociacijos narių.

Pagrindinė sritis, kurioje Vida dirba ir kuria domisi – nuotolinis mokymasis. Jau nuo studijų Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultete ir Belgijos Lježo universitete (nuotoliniu būdu) laikų pradėjus gilintis į nuotolinio mokymosi kursų kūrimo subtilybes. Nuo 2000 m. dirba Vytauto Didžiojo universitete nuotolinių studijų srityje. Taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos, vienijančios institucijas, vykdančias nuotolines studijas, veikloje.

 

Pranešimas bendrojo ugdymo sesijojeKaip kurti atviras skaitmenines pamokas?

Pranešime pristatoma virtualių pamokų kūrimo metodika, naudota ODL projekte, kuris grindžiamas  aktyviu mokymusi ir nuotolinių / virtualių STEM laboratorijų naudojimu.  Metodika apima keturias pagrindines naujoves. Pirma, mikro-MOOC naudojimas, siekiant paskatinti mokytojus kurti lanksčius individualizuotus mokymosi kelius ir didinti mokinių susidomėjimą ir aktyvesnį įsitraukimą. Antra, nuotolinių / virtualių laboratorijų įtraukimas, kaip didaktinis praktinio mokymosi instrumentas, siekiant skatinti mokinių vaizduotę bei aktyvesnį įsitraukimą į mokymosi procesą. Trečia, 5E ciklas (ENGAGE, EXPLORE, EXPLAIN, EXTEND, EVALUATE), siekiant ugdyti besimokančiųjų kritinį mąstymą ir padėti jiems išanalizuoti ir įvertinti jų mokymąsi. Ir, paskutinis – praktinių užduočių, vertinimo testų įtraukimas, kurie padėtų besimokančiajam kontroliuoti savo mokymosi procesą.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.