foto_Kaledaite

Violeta Kalėdaitė

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė (violeta.kaledaite@vdu.lt)

VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedros profesorė. 2000 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį (PhD) Bergeno universitete (Norvegija) už gretinamosios kalbotyros (sintaksė) darbą. Mokslinių interesų kryptys: gretinamoji kalbotyra, tekstynų lingvistika, vertimo studijos, lietuvių kaip užsienio kalbos dėstymas, daugiakalbystė, kalbų politika. Dėsto bakalauro, magistro ir doktorantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose. Dalyvauja tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo projektuose. LMT,  SKVC, ECML (Grazas) ekspertė, įvairių tarptautinių profesinių organizacijų narė.

 

Pranešimas interaktyvioje sesijojeAtvirosios studijos VDU: atvirojo mokymosi dalykas “Kalba ir visuomenė”

Pranešime glaustai apibūdinamas ruošiamo dalyko tikslinė auditorija ir galimybės jį mokytis. Pristatomi jo tikslai ir įgyjamos kompetencijos, supažindinama su specifiniais kurso parametrais, pvz. užduočių apibūdinimas, vertinimo pobūdis ir kriterijai bei sertifikavimo procedūros.

European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.